De belastingheffing over auto’s gaat de komende jaren flink veranderen. Dat heeft staatssecretaris Wiebes geschreven aan de Tweede Kamer. Er zijn nieuwe plannen gepresenteerd over wijzigingen in de bijtelling, de wegenbelasting en de BPM. Wat gaat er precies veranderen? In dit artikel een overzicht van de aangekondigde wijzigingen met praktische aandachtspunten voor u.

Achtergrond aangekondigde wijzigingen

Het kabinet geeft aan dat de fiscale stimulering van (plug-in) hybrides te duur is en de markt te veel verstoort. Het fiscale voordeel bij aanschaf van deze auto’s moet in de loop van de komende jaren worden afgebouwd. Het kabinet wil daarbij vol inzetten op volledig elektrische auto’s, waaronder auto’s die rijden op waterstof.

 

Wijzigingen bijtelling bij privégebruik zakelijke auto

Als u privé met een auto van de zaak rijdt, heeft u te maken met de bijtelling vanwege privégebruik. Dit is een percentage van de cataloguswaarde van de auto. Dit percentage gaat de komende tijd wijzigen. Met name het privégebruik van plug-in hybride auto’s wordt duurder. Ook verdwijnt het onderscheid tussen de categorieën plug-in hybride, zuinig en overig geheel in 2019. Vanaf dat moment levert alleen volledig elektrisch rijden nog een forse korting op de bijtelling op.

Overzicht aangekondigde wijzigingen percentages bijtelling:Schermafbeelding 2015-07-06 om 08.46.27

*Begrensd op een catalogusprijs van maximaal € 50.000, daarboven 22% bijtelling.

Bepalend voor het bijtellingspercentage is het jaar waarin de auto op kenteken wordt gezet. Dit percentage blijft vooralsnog zestig maanden lang geldig. Wiebes zegt in de brief ook dat bestaande leasecontracten worden gerespecteerd. Dit gegeven leidt vermoedelijk tot een piek in de verkoop van plug-in hybride auto’s in 2015. Wellicht is het voor u ook het overwegen waard nog in 2015 een plug-in hybride te kopen. Dan profiteert u nog van de fiscale voordelen. Koopt u in 2015 daarentegen een auto waarvan het bijtellingspercentage 25 is, dan daalt dit vanaf 2017 mogelijk naar 22.

Wijzigingen wegenbelasting

Ook de wegenbelasting gaat veranderen. Met name (plug-in) hybride auto’s worden zwaarder belast. Daar staat tegenover dat de tarieven in 2017 ongeveer 2% zullen dalen. Voor vervuilende (bestel)auto’s op diesel wordt vanaf 2019 een toeslag geheven: gemiddeld € 225 op jaarbasis. Het gaat daarbij in grote lijnen om (bestel)auto’s daterend van vóór 2005.

Overzicht aangekondigde wijzingen wegenbelasting:Schermafbeelding 2015-07-06 om 08.46.17

 *Met toeslag als sprake is van een vervuilende (bestel)auto op diesel.

Rijden u of uw medewerkers in oudere bestelauto’s op diesel, dan heeft u nog voldoende tijd om te anticiperen op de introductie van de toeslag in 2019.

Wijzigingen BPM

De aanschafbelasting BPM staat de laatste jaren onder druk. Aan de ene kant is de opbrengst uitgehold, doordat milieuvriendelijke auto’s fiscaal zijn gestimuleerd. Aan de andere kant worden er steeds meer auto’s geïmporteerd vanuit het buitenland. Dat is op dit moment voordelig vanwege tariefverschillen en de mogelijkheden om bij import uit te gaan van een zo laag mogelijke waarde van de auto. Mede daarom gaan tot en met 2020 de tarieven in de BPM per saldo met 12% dalen. Dat maakt het importeren van auto’s minder aantrekkelijk: de verschillen tussen Nederland en het buitenland worden steeds kleiner.

Daarnaast wordt de hoogte van de BPM minder afhankelijk van de CO₂-uitstoot. Ook komt er vanaf 2017 een apart (voordelig) tarief voor plug-in hybride auto’s. Hoe dat precies uitpakt is nog de vraag. Het is wel duidelijk dat u bij de aanschaf van een plug-in hybride auto vanaf 2017 meer BPM moet betalen dan nu het geval is.

Hoe verder?

Het kabinet gaat de wijzigingen verwerken in een wetsvoorstel dat de Tweede Kamer in het najaar behandelt. De daadwerkelijke aanpassingen van de autobelastingen zijn dus nog niet zeker. Hiervoor moet de parlementaire behandeling worden afgewacht. Uiteraard houden wij u over dat proces op de hoogte.

BRON: Alfa Accountants