Bestuurders gaan veiliger rijden als ze een autoverzekering hebben die feedback geeft over hun rijstijl. Dat blijkt uit een analyse van gegevens van de ANWB Veilig Rijden Verzekering.

De Veilig Rijden Verzekering werkt als volgt. ANWB verzamelt – na toestemming van de polishouder – data over het rijgedrag en geeft op basis daarvan een rijscore. Ook geeft de ANWB tips om veiliger te rijden. Het rijgedrag wordt bekeken aan de hand van vier factoren: remmen, snelheid, bochten en acceleratie en wordt gevolgd met een app op de mobiele telefoon. Om zeker te zijn dat alleen de rijdata van het verzekerde voertuig wordt gemeten, zet de verzekerde in zijn eigen auto een kleine bluetoothzender.

Een verzekerde krijgt elke tien dagen inzicht in zijn rijgedrag via de app. Elk kwartaal bepaalt het rijgedrag of een verzekerde extra korting krijgt of een deel van de korting moet inleveren. Ook start elk kwartaal een nieuwe cyclus zodat de verzekerde zijn gedrag kan verbeteren.

Zodra nieuwe klanten de verzekering hebben, verbetert de rijscore en dus het rijgedrag. Na verloop van enige tijd is men gewend aan de feedback en verslapt de aandacht. Maar als klanten merken dat hun korting afneemt door de slechtere rijscore, dan herstelt het rijgedrag zich weer naar een beter niveau. 75% van de klanten is dan ook beloond met een korting op de premie. 1,5 % van de klanten ontving een waarschuwing voor extra gevaarlijk rijden, bijvoorbeeld meer dan 50 km per uur te hard. Deelnemers blijken minder vaak betrokken bij verkeersongevallen en hebben minder schades dan mensen met een ‘gewone’ autoverzekering.

Problemen infrastructuur
De enorme ‘berg’ aan data brengt ook problemen in de infrastructuur aan het licht. Op sommige plekken staan snelheidsborden zodanig dat de bestuurder van een auto niet genoeg tijd heeft om zijn snelheid aan te passen. Dat leidt tot een slechtere rijscore door te hard rijden waar de klant niets aan kan doen. Een voorbeeld hiervan is de A4 bij Schiphol.