Samen Zie Je Veiliger’. Dat is het motto van een campagne waarvoor SITA en Veilig Verkeer Nederland (VVN) vandaag het startsein geven. Hierin bundelen zij de krachten met als doel de verkeersveiligheid te verbeteren. De campagne is gericht op het signaleren en melden van onveilige verkeerssituaties door zo veel mogelijk weggebruikers. Zo is er een app ontwikkeld waarmee verkeersdeelnemers gevaarlijke situaties via smartphone of tablet rechtstreeks aan het Meldpunt Veilig Verkeer kunnen doorgeven. 

Veilig Verkeer Nederland ging op 14 mei 2013 officieel van start met het Meldpunt Veilig Verkeer met als doel het aantal verkeersslachtoffers verder terug te dringen. Tijdens de campagne ‘Samen Zie Je Veiliger’ wordt het Meldpunt Veilig Verkeer van VVN extra onder de aandacht gebracht. Zo maakt SITA weggebruikers via borden op haar inzamelwagens attent op het meldpunt en de speciaal hiervoor ontwikkelde app. Het gaat niet alleen om het melden van onveilige verkeerssituaties. Het is óók de bedoeling dat zo veel mogelijk mensen actief meedenken en -werken aan oplossingen. Op deze manier kunnen zij verkeersonveiligheid signaleren en zélf een steentje bijdragen aan verbetering.Ook lanceren SITA en VVN de website www.samenziejeveiliger.nlwaar alle informatie over de campagne te vinden is. Verder gaan beide partijen verschillende activiteiten organiseren om het meldpunt over het voetlicht te brengen.

‘Samen Zie Je Veiliger’ Verkeersdeelnemers melden onveilige situaties 3
De campagnenaam ‘Samen Zie Je Veiliger’ is ontleend aan de visie van SITA op verkeersveiligheid.
Met ruim 1000 voertuigen maakt SITA dagelijks gebruik van de openbare weg. Door de groei van het aantal weggebruikers liggen bovendien steeds meer gevaren op de loer. SITA beschouwt het dan ook als haar maatschappelijke plicht om er alles aan te doen om ongevallen te voorkomen. Zo geven de chauffeurs van SITA -haar ogen op de weg – elke dag al onveilige verkeerssituaties door aan het Meldpunt Veilig Verkeer van VVN. Tegelijkertijd vindt SITA dat verkeersveiligheid een verantwoordelijkheid is van alle verkeersdeelnemers.
“In deze campagne werken SITA en Veilig Verkeer Nederland samen met als doel de verkeersveiligheid te vergroten. Alleen door structurele samenwerking kunnen we het verkeer veiliger maken. Verkeersveiligheid is immers een verantwoordelijkheid van álle verkeersdeelnemers. Samen zien we tenslotte meer en alleen samen kunnen we het verkeer steeds een beetje veiliger maken”, zegt Wieger Droogh, Algemeen Directeur van SITA Nederland.

“Veilig rijden begint bij jezelf. Dat betekent dat we niet alleen letten op ons eigen rijgedrag, maar óók willen zorgen voor de veiligheid van andere weggebruikers”, vertelt Bert de Vries, chauffeur van SITA. “Samen met mijn collega’s signaleer ik onoverzichtelijke en gevaarlijke verkeerssituaties en geef deze door aan het Meldpunt Veilig Verkeer. We moeten er tenslotte alles aan doen om er voor te zorgen dat er zo weinig mogelijk ongelukken gebeuren.”

Verkeersdeelnemers melden onveilige situaties 4Samenwerking SITA en Veilig Verkeer Nederland
SITA werkt al enige jaren nauw samen met VVN om de verkeersveiligheid te vergroten. Zo heeft zij in nauwe samenwerking met VVN onder de noemer ‘Veilig Rijden’ programma’s, trainingen en middelen voor haar medewerkers ontwikkeld. Veiligheidssessies, simulatietrainingen en het educatieve programma ‘Veilig op Weg’, dat SITA samen met VVN en Transport en Logistiek Nederland aan basisscholen aanbiedt, maken hiervan deel uit. Daarnaast neemt SITA deel aan het VVN-programma voor beroepsmatige weggebruikers ‘Veiligrijden.NU’. Aan dit programma werken ruim 1.000 bedrijven en 20.000 chauffeurs mee.

Over SITA
SITA is specialist op het gebied van duurzaam afvalmanagement. SITA verzorgt de inzameling, de recycling of (energetische) verwerking van veel verschillende soorten afval: algemeen restafval, huishoudelijk afval, bedrijfsafval, hout, metalen, bouw- en sloopafval, glas, papier en karton en kunststofverpakkingen. Maar ook: vertrouwelijke informatiedragers, gevaarlijk afval en specifiek ziekenhuisafval. SITA heeft verder bedrijfsonderdelen voor de reiniging van straten, het bestrijden van plaagdieren, de bodemsanering en rioolbeheer en -onderhoud. Bij SITA in Nederland werken ruim 2.200 medewerkers verspreid over 40 vestigingen.