Als automobilist wordt je geacht het RVV 1990, ofwel het Regelement verkeersregels en verkeerstekens te kennen. Bij je rijexamen heb je alle verkeersborden die ons land rijk is, uit je hoofd moeten leren. De veertien nieuwe verkeersborden kun je vanaf 1 juli tegenkomen en zijn bedoeld om de onduidelijkheid van sommige verkeersborden weg te nemen. Gek genoeg zijn ze niet allemaal zelf even duidelijk. Op dit moment kom je veel constructies tegen met uitzonderinsborden onder het verkeersbord zelf. Denk aan: ‘verboden in te rijden, uitgezonderd lijnbussen’.

nieuwe_verkeersborden

Dat bord gaat nu vervangen worden door een rond blauw bord (gebodsbord) met daarin de beeltenis van een bus. Deze met deze borden aangegeven rijstrook is uitsluitend bestemd voor lijnbussen. Behalve bussen, krijgen ook trams, vrachtwagens, bussen en vrachtwagens, en bussen en trams een eigen gebodsbord. Daarmee zijn die rijstroken dus enkel voor deze categorie voertuigen bedoeld. Opvallende uitzondering is een vergelijkbaar bord, maar dan met de beeltenis van een trekker. Anders dan je zou verwachten, gaat het hier niet om een rijstrook die enkel voor tractoren is bedoeld. Dit nieuwe bord geeft een verplichte passeerstrook voor landbouwvoertuigen (dus ook die hinderlijke MMBS’en!) aan. Rijdt je op een trekker, dan ben je verplicht achterliggend verkeer voor te laten gaan op een door dit nieuwe bord aangegeven stuk weg.

Als laatste zijn er nog een tweetal borden die een uitwijkplaats links of rechts in de weg aanduiden. Wanneer je het bord ziet dat een uitwijkplaats aan de rechterkant van de weg aanduidt, dan ben je verplicht deze te gebruiken om tegenovergesteld verkeer te laten passeren.

nieuwe-verkeersborden-550-2