Dankzij unieke vinding kan Toyota zuiver koper terugwinnen
Kopermijnen dreigen rond 2050 uitgeput te zijn. Toyota Motor Corporation heeft daarom nu als eerste ter wereld een manier gevonden om koper uit onder meer kabelbomen van auto’s te recyclen. Voor de ontwikkeling van dit procedé zocht Toyota Motor Corporation samenwerking met onder meer Toyota Tsusho en Yazaki Corporation. Het eindproduct bevat maar liefst 99,96 procent zuiver koper.

Kopermijnen zijn wereldwijd in staat om nog zo’n 40 jaar koper te leveren. De vraag naar koper stijgt echter hard, onder meer doordat de vraag naar koperdraad – dat in vrijwel elk technisch product terug is te vinden – sterk toeneemt. Aan het einde van de levensduur van een auto was tot voor kort vrijwel onmogelijk het koperdraad te scheiden van andere materialen.

Toyota neemt verantwoordelijkheid
De samenwerking tussen Toyota Motor Corporation, Toyota Tsusho en Yazaki begon in 2010. Het jaar erop ontwikkelde Toyota Motor Corporation een mechanische scheidingsmethode waarmee het voor het eerst mogelijk was tot een eindproduct van zuiver koper te komen waarvan onder meer weer nieuwe elektrische bedrading kan worden gemaakt. Als grootste autoproducent ter wereld, neemt Toyota haar verantwoordelijkheid om het schaarse koper terug te winnen.

TOYOTA; ZUIVER KOPER TERUGWINNEN 4

TOYOTA; ZUIVER KOPER TERUGWINNEN 5

TOYOTA; ZUIVER KOPER TERUGWINNEN 6