Op woensdag 24 april zijn de cijfers bekend gemaakt van het aantal verkeersdoden in 2012. Het aantal verkeersslachtoffers is gedaald van 661 naar 650, zo blijkt uit de cijfers van het Centraal Bureau voor de Statistiek (CBS). Ook in de leeftijdscategorie 12 t/m 24 jaar is er een daling te zien. In 2011 vielen er nog 117 verkeersdoden, in 2012 waren dit er 107. Sinds 2006 is het aantal jonge verkeersslachtoffers met meer dan de helft afgenomen. TeamAlert, dé verkeersveiligheidsorganisatie voor en door jongeren, is blij met dit resultaat maar vindt ook: ieder verkeersslachtoffer is er één teveel.
Het aantal verkeersslachtoffers bevestigt het belang van de organisatie. TeamAlert draagt bij aan de doelstelling van het ministerie van Infrastructuur en Milieu om in 2020 een maximum van 500 verkeersslachtoffers te bereiken. TeamAlert voelt zich gesterkt in haar ambitie om met haar voorlichtingscampagnes en educatieve projecten het aantal dodelijke slachtoffers zoveel mogelijk terug te dringen. Daarnaast vindt TeamAlert het belangrijk dat er blijvende aandacht is voor verkeersveiligheid omdat het aantal verkeersgewonden blijft stijgen ondanks alle inspanningen.

TeamAlert speelt met haar projecten in op de eigen verantwoordelijkheid van de jongeren in het verkeer. Dat dit nodig is, blijkt uit de gepubliceerde cijfers van het CBS. Opvallend is bijvoorbeeld dat 54 van de 81 slachtoffers die gevallen zijn in de leeftijdscategorie 18 t/m 24 jaar zijn veroorzaakt door een personenauto. Wat ook verontrustend is, is dat er onder 12 tot 15-jarigen 14 verkeersdoden vielen waarvan 11 ongelukken zijn gebeurd met de fiets. TeamAlert heeft dan ook projecten ontwikkeld die inspelen op deze specifieke risicogroepen in het verkeer, namelijk fietsers en beginnende bestuurders. Op deze manier hoopt dé verkeersveiligheidsorganisatie voor en door jongeren het aantal verkeersdoden terug te kunnen dringen.

TeamAlert streeft daarnaast naar het terugbrengen van het aantal ernstig gewonden onder jongeren. Uit cijfers blijkt dat het totaal aantal ernstig gewonden als gevolg van het verkeer sinds 2006 toeneemt. In 2011 raakten 20.100 mensen ernstig gewond in het verkeer. Hiermee is het aantal ernstig verkeersgewonden gestegen tot boven het niveau van 1993. Het ministerie van Infrastructuur en Milieu heeft als doelstelling om 10.600 ernstig gewonden in 2020 te bereiken. Het is dus belangrijk dat TeamAlert zich blijft inzetten om dit aantal zo laag mogelijk te krijgen.

Over TeamAlert
Stichting TeamAlert is dé verkeersveiligheidsorganisatie voor en door jongeren, die zich sinds 2000 inzet om het aantal jonge verkeersslachtoffers terug te dringen. TeamAlert organiseert diverse educatieve projecten en voorlichtingscampagnes met subsidieverlening van het ministerie van Infrastructuur en Milieu. Door jongeren op originele, humoristische, overtuigende en soms iets brutale manier te benaderen, probeert TeamAlert bewustwording te creëren rondom hun eigen verantwoordelijkheid in het verkeer.