Im Rahmen einer RDE-Straßenmessung wird bei Mercedes-Benz die PEMS-Anlage vor jeder Messreihe gegen die Prüfstandmesstechnik validiert. In addition, the PEMS device is validated against the dynamometer measuring equipment before each RDE road measurement.

Auto’s die gecertificeerd zijn op basis van de Euro 6d-TEMP-norm hebben aanzienlijk lagere NOx-emissies. Alle nieuwe Mercedes-Benz personenwagens die nu kunnen worden besteld, voldoen aan deze eis. Bovendien heeft Mercedes-Benz nu al een hele reeks modellen die reeds voldoen aan de nog strengere Euro 6d-norm. Per 1 januari 2020 zal deze geleidelijk aan verplicht worden.

Het besluit dat aan het begin van het decennium werd genomen om een gloednieuwe generatie dieselmotoren te ontwikkelen, werpt zijn vruchten af. De innovatieve technologieën die in het proces zijn opgenomen staan garant voor lage NOx-emissies. Met de omschakeling naar de nieuwe motorengeneratie voldoen alle nieuwe personenwagens van Mercedes-Benz die nu kunnen worden besteld aan de Euro 6d-TEMP- of Euro 6d-norm.

Omschakeling naar nieuwe emissienorm: Euro 6d-TEMP-norm 6
Im Rahmen der WLTP-Zertifizierung werden im Mercedes-Benz Emissionslabor am Standort Stuttgart unter Anwesenheit eines technischen Dienstes Emissionstests auf Rollenprüfständen bei standardisierten und reproduzierbaren Prüfbedingungen durchgeführt.
For WLTP certification, the Mercedes-Benz emissions laboratory in Stuttgart conducts emission tests on roller dynamometers under standardised, reproducible test conditions in the presence of a technical service.

De grenswaarden voor NOx– voor Euro 6d liggen die ook tijdens RDE-tests (RDE = Real Driving Emissions) op 80 mg/km – in emissietests zijn zogeheten ‘not to exceed’ grenswaarden die tijdens elke geldige RDE-test in acht moeten worden genomen. Dit houdt in dat een auto de grenswaarde niet mag overschrijden, zelfs niet onder de slechtst denkbare combinaties van RDE-omstandigheden, bijvoorbeeld bij een zware belasting, in een heuvelachtige omgeving, met een ongunstige omgevingstemperatuur en in druk verkeer. De grenswaarde geldt niet alleen voor nieuwe auto’s, maar ook voor auto’s met meer dan 100.000 km op de teller. De resultaten van praktijktests op de weg blijven vaak aanzienlijk onder de grens van 80 mg/km, wat wordt bevestigd door onafhankelijke metingen.

Omschakeling naar nieuwe emissienorm: Euro 6d-TEMP-norm 7
Als Teil der WLTP-Zertifizierung muss die Einhaltung der Grenzwerte in einem so genannten RDE-Straßentest (Real Driving Emissions) nachgewiesen werden. Hierfür werden die Entwicklungsfahrzeuge mit portabler Emissionsmesstechnik (PEMS = Portable Emission Measurement System) ausgestattet. Die Messkoffer sitzen auf der Anhängekupplung oder finden im Kofferraum Platz.
As part of WLTP certification, compliance with the limits must be verified in a so-called RDE (Real Driving Emissions) road test. For this purpose, development vehicles are equipped with a PEMS = Portable Emission Measurement System. The measurement system is on the trailer coupling or in the boot.

“De Mercedes C 300 d staat bovenaan onze lijst van schoonste auto’s”
In het nieuwste nummer van het Duitse autoblad Auto Motor und Sport[1] staat dat uit emissiemetingen op twaalf testauto’s van verschillende merken is gebleken dat de geteste Mercedes-Benz C 300 d Estate “bijna geen NOx” uitstoot. In de tekst worden de bij de C 300 d Estate gemeten resultaten (brandstofverbruik gecombineerd: 5,6-5,0 l/100 km, CO2-emissies gecombineerd:147-133 g/km)[2] nader toegelicht: “Met slechts 13 mg NOx staat hij bovenaan onze lijst van schoonste auto’s. Tot dusver leek het ondenkbaar dat dieselmotoren dergelijke resultaten konden behalen. […]De 2,0 liter dieselmotor met de naam OM 654 werd echter consequent toegespitst op een lage uitstoot. Het NOx-probleem in veel steden zou dan ook kunnen worden opgelost door meer nieuwe auto’s te registreren”.[3]

Omschakeling naar nieuwe emissienorm: Euro 6d-TEMP-norm 8
Als Teil der WLTP-Zertifizierung muss die Einhaltung der Grenzwerte in einem so genannten RDE-Straßentest (Real Driving Emissions) nachgewiesen werden. Hierfür werden die Entwicklungsfahrzeuge mit portabler Emissionsmesstechnik (PEMS = Portable Emission Measurement System) ausgestattet. Die Messkoffer sitzen auf der Anhängekupplung oder finden im Kofferraum Platz.
As part of WLTP certification, compliance with the limits must be verified in a so-called RDE (Real Driving Emissions) road test. For this purpose, development vehicles are equipped with a PEMS = Portable Emission Measurement System. The measurement system is on the trailer coupling or in the boot.

De ADAC zegt in februari 2019 over zijn eigen uitgebreide metingen[4]: “De NOx-emissies van de huidige auto’s onder reële rijomstandigheden op de weg liggen ruim onder de grenswaarden op de testbank”. De Mercedes-Benz C 220 d (brandstofverbruik gecombineerd: 4,8 l/100 km, CO2-emissies gecombineerd: 126-117 g/km)2 presteerde buitengewoon goed; “de NOx-waarde lag, nauwelijks meetbaar, tussen 0 en 1 mg/km”[5].

Dergelijke individuele metingen illustreren dat het NOx-probleem met de nieuwe motorengeneratie ook bij dieselauto’s technisch opgelost zou kunnen worden. De gemiddelde uitstoot van een auto over vele duizenden kilometers zegt in dat opzicht echter veel meer: Mercedes-Benz personenwagens met de nieuwste dieseltechnologie behalen gemiddelde waarden van 20 tot 30 mg NOx per km onder RDE-omstandigheden.

Omschakeling naar nieuwe emissienorm: Euro 6d-TEMP-norm 9
Im Rahmen der WLTP-Zertifizierung werden im Mercedes-Benz Emissionslabor am Standort Stuttgart unter Anwesenheit eines technischen Dienstes Emissionstests auf Rollenprüfständen bei standardisierten und reproduzierbaren Prüfbedingungen durchgeführt.
For WLTP certification, the Mercedes-Benz emissions laboratory in Stuttgart conducts emission tests on roller dynamometers under standardised, reproducible test conditions in the presence of a technical service.

Met betrekking tot de uitstoot van stikstofoxiden van dieselauto’s van verschillende fabrikanten, stelt de ADAC het volgende: “Euro-6d-TEMP-diesels stoten gemiddeld 76 procent minder NOx uit dan Euro-6b-diesels en 85 procent minder dan Euro-5-diesels. Uit steekproeven bij de metingen op de weg is gebleken dat de emissiereductie van goede Euro-6d-TEMP-diesels vergeleken met middelmatige Euro 5-diesels zelfs 95 tot 99 procent bedraagt”.[6]

Nóg strenger, vanwege de kleinere toelaatbare meettoleranties, is de Euro 6d-norm. Deze norm wordt voor nieuwe modellen pas verplicht op 1 januari 2020, en een jaar later voor andere voertuigen. Mercedes-Benz is in 2016 een motorenoffensief gestart, waartoe gloednieuwe viercilinder dieselmotoren (OM 654 en OM 654q) en zescilinder dieselmotoren (OM 656) behoren. Er is ongeveer 3 miljard euro in het offensief geïnvesteerd en op basis hiervan voldoet een hele reeks Mercedes-Benz dieselmodellen, van de A-Klasse tot de GLS, nu al aan de Euro 6d-norm (de huidige lijst plus achtergrondinformatie over de emissienormen is te vinden op de volgende pagina’s).

Omschakeling naar nieuwe emissienorm: Euro 6d-TEMP-norm 10
Im Rahmen einer RDE-Straßenmessung wird bei Mercedes-Benz die PEMS-Anlage vor jeder Messreihe gegen die Prüfstandmesstechnik validiert.
In addition, the PEMS device is validated against the dynamometer measuring equipment before each RDE road measurement.