• Snorfietsers mogelijk vanaf 2015 veroordeeld tot levensgevaarlijke plek op de weg.

Zoals de afgelopen dagen bekend is geworden krijgen burgemeester van der Laan en wethouder van Poelgeest van de gemeente Amsterdam mogelijk de ruimte van de minister om snorfietsers te verbannen van het fietspad tot de voor hun levensgevaarlijke rijbaan.

Dit alles is gebaseerd op vooronderstellingen dat snorfietsers massaal de snelheid overtreden en teveel ruimte claimen op de verstopte infrastructuur voor tweewielers. Gedegen onderliggend wetenschappelijk onderzoek ontbreekt hiervoor! Het aantal verkeersbewegingen op fietspaden komt echter voor meer dan 90% voor rekening van fietsers. Slechts in de spits komt hooguit 10% van de verkeersbewegingen voor rekening van snorfietsers. En in haar argumentatie dat snorfietsen zowel te snel zouden rijden als te breed zouden zijn, gaat de gemeente volledig voorbij aan de omvang van bakfietsen, transportfietsen en fietsen met aanhangers en de hoge snelheid van e-bikes, racefietsen en ontwikkeling naar steeds snellere ongemotoriseerde of deels elektrisch aangedreven tweewielers.

Stichting Scooterbelang pleit al langer voor een bredere aanpak van de verkeersproblematiek in Amsterdam. Het gaat te ver om één groep verkeersdeelnemers de Zwarte Piet toe te spelen.

Een andere bereikbaarheidsaanpak waarin ook gemotoriseerde tweewielers een plek hebben lijkt een betere oplossing. Het falen van het eigen bereikbaarheidsbeleid van de gemeente Amsterdam lijkt op deze wijze te worden gemaskeerd door het voornoemde Zwarte Pieten. De toename van het aantal verkeersbewegingen door tweewielers in Amsterdam is mede veroorzaakt door de slechte bereikbaarheid van en in Amsterdam voor auto’s en de hoge parkeertarieven. Door het ontbreken van een toekomstvisie op tweewielers in het algemeen en toekomstgericht beleid lijken nu dus snorfietsers kind van de rekening te worden. Amsterdam heeft tot op heden nauwelijks enige aandacht besteed aan deze snelgroeiende groep verkeerdeelnemers.

Scooterbelang wijst er nogmaals op dat 90% van de snorfietsberijders ouder is dan 25 jaar en de snorfiets gebruikt zonder technische aanpassingen voor woon-werkverkeer en recreatief verkeer. Daarnaast staat Amsterdam alleen in haar onmacht om te handhaven op bestaande regels omtrent de snorfiets. Een gegeven dat de Minister ook heeft benadrukt in de Tweede Kamer. En ook de andere drie grote steden volgen Amsterdam hier niet in.

Met een verbanning tot de rijbaan komt men met een snelheid van max. 25 km/u midden tussen snelverkeer (auto’s, bussen, vrachtauto’s, enz.) met een snelheid die minimaal 2 maal hoger ligt. Een lokale helmplicht zal dan onvoldoende bescherming bieden tegen de hoge risico’s van het grote snelheidsverschil.

Wij, als Stichting Scooterbelang, zien meer in oplossingen die leiden tot minder ongelukken in plaats van het voorstel dat nu op tafel ligt! Wij stellen haalbare oplossingen voor:

  • Strengere en structurele handhaving in Amsterdam (met bijvoorbeeld bewezen hit en run teams) In geval van te smalle fietspaden snorscooters een alternatieve route aanbieden 
  • Toekomstgerichte inrichting van infrastructuur voor alle tweewielers (bv. bredere fietspaden ten koste van auto’s)
  • Keuze aan snorscooters om in 30km zones op rijbaan te rijden (op de grachten in Amsterdam werkt dit al)

Scooteropstelvakken voor verkeerslichten

Laten we Amsterdam veilig houden voor ALLE verkeersdeelnemers!

Stichting Scooterbelang komt op voor de belangen van de ruim 1 miljoen scooter- en brommerrijders in Nederland.

MINISTER BELOONT WANBELEID GEMEENTE AMSTERDAM 2