Accijnsverhoging op LPG raakt bedrijfsleven en milieu
De Vereniging Vloeibaar Gas (VVG) heeft Staatssecretaris Wiebes afgelopen week in een brief opgeroepen de onlangs doorgevoerde accijnsverhoging op LPG terug te draaien. De verhoging heeft niet alleen grote gevolgen voor de branche, maar is daarnaast ook nog erg slecht voor het klimaat en de luchtkwaliteit. Volgens de VVG kan de Nederlandse overheid een voorbeeld nemen aan de buurlanden Duitsland en België, waar LPG wordt gestimuleerd door minder of geen accijns te heffen op LPG. 

Oproep kabinet
De VVG heeft geen goed woord over voor de accijnsverhoging en het stimuleringsbeleid van het kabinet. Pehr Teulings, directeur van de VVG:“Het is toch te gek voor woorden dat de accijns op LPG met 7 cent per liter is verhoogd om een gat van 50 miljoen euro in de begroting te dichten, terwijl er 500 miljoen euro (tien keer zoveel) is uitgegeven aan het stimuleren van de verkoop van vooral grote stekkerauto’s, waarin naast een batterij ook nog een benzinemotor zit. Door autogas (LPG) meer te stimuleren kunnen de Nederlandse milieudoelstellingen sneller en goedkoper worden gehaald. Autogas is de enige minder milieubelastende brandstof die in Nederland goed verkrijgbaar is, dankzij een landelijk dekkend netwerk van bijna 1.900 tankstations”.

De VVG roept de Staatssecretaris daarom op om:
De accijnsverhoging van LPG zo spoedig mogelijk terug te draaien. Niet alleen wordt de economie nu hard geraakt, een verdwenen tankstation komt nooit meer terug, inclusief alle bedrijvigheid die daaraan is verbonden. Het vertrouwen in LPG te herstellen. Het vertrouwen in LPG als schoonste brandstof moet worden hersteld door de accijns weer te verlagen en voor de komende jaren vast te leggen. Dat geeft een signaal af aan ondernemers en consumenten. Buurlanden doen dit al. Duitsland heeft jaren geleden al besloten om LPG als minder milieubelastende brandstof v.w.b. accijnsverhogingen ongemoeid te laten tot tenminste 2018 en in België wordt er helemaal geen accijns op LPG geheven.

Negatieve gevolgen
Niet alleen tankstations in de grensstreek zijn geraakt doordat veel autogasrijders sinds de accijnsverhoging veel goedkoper zijn gaan tanken in België en in Duitsland, maar ook bedrijven verder in de keten ervaren de negatieve gevolgen. Leveranciers van autogas hebben de leveranties in de eerste maanden in de grensstreek gemiddeld met maar liefst 20% zien teruglopen en vervoerders zagen hun werkzaamheden in de grensstreek met 15% dalen. Het zal niet lang duren of ook andere bedrijven zoals installatie- en onderhoudsbedrijven van tankstations, tankbouwers, inbouwspecialisten en fabrikanten van autogasinstallaties zullen de gevolgen ondervinden.

LPG minder belastend
Dit heeft grote gevolgen voor omzet, werkgelegenheid en investeringsbereidheid in de branche. Los daarvan is het ook zeer slecht voor het klimaat en de luchtkwaliteit. Autogas (LPG) is vergeleken met benzine en diesel veruit het schoonst. In vergelijking met diesel heeft autogas een veel lagere uitstoot van NOx en roet- en stofdeeltjes. Vergeleken met benzine is de uitstoot van CO2 al snel 10-15% lager. De uitlaatgassen van een auto op LPG laten bovendien een veel lagere uitstoot zien van ‘ongereglementeerde’ deeltjes; stoffen, die ook zeer schadelijk zijn, maar waarvoor de overheid nog geen regels heeft opgesteld.

LPG- BRANCHE LUIDT NOODKLOK 3

LPG- BRANCHE LUIDT NOODKLOK 4