De Volkswagen Groep heeft het meest uitgebreide duurzaamheidsrapport in de historie van het concern gepresenteerd. Het 168 pagina’s tellende boekwerk geeft informatie over de vooruitgang die in 2012 op het gebied van economische, milieutechnische en sociale duurzaamheid is geboekt. Het Volkswagen-concern behoort tot de grootste bedrijven ter wereld. Het heeft zichzelf ambitieuze doelen gesteld als het gaat om duurzaamheid. Zo investeert de Groep sterk in de ontwikkeling van zuinige auto’s en nog slimmere technologieën en productiemethoden.

Alle merken en divisies van de Volkswagen Groep werken continu aan een zo goed mogelijk gebruik van energie en grondstoffen. Investeringen in milieuvriendelijke auto's en productiemethoden betalen zich uit 10 Die inspanningen betalen zich uit: in de afgelopen twee jaar is het energie- en watergebruik bij de productie van auto’s met zo’n 10% verminderd.

Sterke daling gemiddelde CO2-uitstoot
De gemiddelde CO2-uitstoot van de auto’s van de Volkswagen Groep is tussen 2010 en 2012 afgenomen van 144 tot 134 g/km. Nu al zijn er 245 modellen beschikbaar met een gemiddelde CO2-uitstoot van minder dan 120 g/km. Om de eigen doelen te halen, is en wordt elke nieuwe modelgeneratie 10-15% zuiniger dan de voorganger. Al bij de start van de ontwikkeling van een nieuw model levert elke afdeling hieraan een bijdrage. Ook in zogenaamde lifecycle-assessments komen verbeteringspunten naar voren. Op deze manier kan Volkswagen zo milieuvriendelijk mogelijk werken en de druk op natuurlijke grondstoffen beperken.

De milieudoelstellingen van de Volkswagen Groep in cijfers
• De komende jaren wordt tweederde van het totaal geplande investeringsbudget van 62,4 miljard euro ingezet voor zuinigere voertuigen, nieuwe aandrijfconcepten en schonere productiemethoden.
• In 2015 moet de gemiddelde gemeten CO2-uitstoot van het complete gamma met 30% zijn teruggebracht. Zo komt de gemiddelde CO2-uitstoot uit op minder dan 120 g/km.
• Elke nieuwe modelgeneratie is gemiddeld 10-15% zuiniger dan de voorgaande.
• Tot 2018 wordt de productie 25% milieuvriendelijker. Dat betekent: 25% minder energie- en waterverbruik en ook 25% minder afval en emissies.
• In 2020 moet de uitstoot van broeikasgassen bij de productie met 40% zijn verminderd.
• Er wordt 600 miljoen euro geïnvesteerd in de verdere ontwikkeling van het gebruik van hernieuwbare energie (zon, wind, waterkracht).

Investeringen in milieuvriendelijke auto's en productiemethoden betalen zich uit 11
Download hier het complete duurzaamheidsverslag 2012 van de Volkswagen Groep als PDF, of lees het op de speciale website.

Investeringen in milieuvriendelijke auto's en productiemethoden betalen zich uit 11