Stichting Scooter Recycling Nederland (SRN) en staatssecretaris Wilma Mansveld (Infrastructuur en Milieu) hebben vandaag de Green Deal Scooterrecycling ondertekend. Hiermee wordt het voor bedrijven eenvoudiger om afgedankte brom- en snorfietsen milieuverantwoord te recyclen zonder met extra administratieve lasten te worden geconfronteerd.

Initiatief vanuit de branche
Nederland telt op dit moment 1,1 miljoen brom- en snorfietsen. Het brom- en snorfietspark neemt nog ieder jaar toe, zo ook het aantal afgedankte voertuigen. De branche, importeurs en dealers van brom- en snorfietsen, heeft de verantwoordelijkheid genomen om inzameling, demontage en recycling van deze voertuigen op een milieuverantwoordelijke en gecontroleerde wijze aan te pakken. Daarom hebben BOVAG en RAI Vereniging in samenwerking met ARN (voorheen Auto Recycling Nederland) in 2011 de Stichting Scooter Recycling Nederland (SRN) opgericht. SRN werkt sindsdien aan een landelijk dekkend netwerk van bedrijven, zodat het voor de consument gemakkelijk wordt hun oude brom- of snorfiets in te leveren.

Green Deal rekent af met belemmeringen
Anders dan bij de demontage van auto’s viel de demontage van brom- en snorfietsen niet onder de algemene regels van het Activiteitenbesluit. Hierdoor waren demontagebedrijven gedwongen een speciale vergunning aan te vragen wat extra administratieve lasten met zich mee bracht. Met de komst van de Green Deal zegt de overheid toe het Activiteitenbesluit zo aan te passen dat voor demontage van brom- en snorfietsen zoveel mogelijk dezelfde regels gelden als voor autowrakken. Bedrijven die voldoen aan dezelfde milieuregels kunnen ook brom- en snorfietsen gaan demonteren.

Werkwijze en kosten
De consument levert de afgedankte brom- of snorfiets in bij de dealer of het demontagebedrijf in de buurt. De milieubelastende materialen zoals olie, accu en banden worden gedemonteerd om te worden gerecycled. Het recyclen van de voertuigen brengt kosten met zich mee die betaald worden uit de recyclingbijdrage. De recyclingbijdrage van 10 euro is per 1 maart 2013 opgenomen in de verkooprijs van een nieuwe brom- of snorfiets, deze bijdrage wordt door de importeur doorbelast aan hun dealer. Inmiddels doet ruim 80 procent van de brom- en snorfietsimporteurs mee aan dit initiatief.