SmartgridsNL organiseert tijdens Vakbeurs Energie  – 6 tot en met 8 oktober in de Brabanthallen in Den Bosch – een themamiddag met als onderwerp Smart grids en Elektrisch Vervoer. Het thema is niet alleen actueel, maar slaat ook een mooie brug tussen Vakbeurs Energie en de vakbeurs voor duurzame mobiliteit Ecomobiel, die dit jaar tegelijkertijd plaatsvinden. Onderwerpen die deze middag aan bod komen zijn o.a: de elektrische auto als accu voor het net, duurzame snellaadstations langs de A2, de impact van Elektrisch Vervoer, hernieuwbare energiebronnen en warmtepompen op het net en de waarde van flexibiliteit in de energieketen.

Volgens Ron Visser, consultant Energy Systems bij Movares en medeorganisator van de themamiddag, zijn elektrische auto’s een welkome schakel in het toekomstige energienetwerk. Visser: “Waarom zou je de energie uit de accu van een stilstaande elektrische auto bijvoorbeeld niet gebruiken voor het opslaan van een overschot aan zonne-energie of het aandrijven van elektrische apparaten? Als we energievoorziening samen betaalbaar willen houden en ook willen doorpakken wat energietransitie betreft, is dit een van de vele opties. Dit is ook precies waar smart grids om de hoek komen kijken.”

Afstemmen aanbod en verbruik 
Visser: “Een smart grid kun je beschouwen als een slim netwerk: een traditioneel elektriciteitsnet waaraan intelligentie is toegevoegd. Hierdoor kun je bijvoorbeeld het energieaanbod en  -verbruik slim afstemmen, waarbij wordt gestreefd naar gebruik van duurzame energie. Om dit mogelijk te maken is het belangrijk dat de gebruiker en de leverancier van die energie met elkaar in contact staan. Smart grids bestaan voor een groot deel dan ook uit ICT-oplossingen. Een smart grid is de regeltechniek van het energienetwerk zeg ik ook wel eens. Neem bijvoorbeeld het gebruik van windenergie, wat nogal grillig is. Wat gebeurt er als het windstil is? Overschakelen op een accu bijvoorbeeld, maar je kan ook kiezen voor het uitschakelen van apparatuur. Dit vraagt om een bewustwordingsproces aan de gebruikerszijde. Als het niet waait, kies je dan voor het overschakelen op fossiele brandstoffen of zet je apparaten uit? Ook voor het bedrijfsleven zijn dit interessante vraagstukken. Als je een overschot of een tekort hebt aan zonne- of windenergie, pas je dan je bedrijfsactiviteiten hierop aan?”

kia-soul-ev-opladen-1

Toekomst
Met het Energieakkoord voor ogen stuurt de overheid momenteel met name op energiebesparing, waaronder bijvoorbeeld het isoleren van gebouwen en het stimuleren van het gebruik van energiezuinige apparaten. Visser: “Het slim gebruiken van duurzame energie als wind, zon en energie uit biomassa wordt nog slechts mondjesmaat gestimuleerd, wat zonde is. Ook qua wet- en regelgeving zijn er nog de nodige haken en ogen. Nu hebben netwerkbeheerders bijvoorbeeld geen tools in handen om afnemers te sturen in hun energieverbruik, bijvoorbeeld door met energieprijzen te variëren.  Voor consumenten is er in de huidige tariefopbouw géén interessante prijsprikkel. Als de salderingsregeling verdwijnt wordt het voor bezitters van zonnepanelen financieel  interessant om energie direct te gebruiken in plaats van aan het net te leveren. De energietransitie is een complex vraagstuk, waaraan we met smart grids in ieder geval een belangrijke bijdrage kunnen leveren”, aldus Visser.

Themamiddag 
Tijdens de themamiddag krijgen zes sprekers de ruimte om hun visie te geven op het onderwerp Smart grids en Elektrisch Vervoer.

  • Frank Geerts, Alliander: Elektrisch Vervoer binnen Smart Energy Ecosystems: IT is de sleutel
  • Marten van der Laan, PhD USEF: Marktmodel voor het verhandelen van flexibiliteit in de energieketen
  • Harm-Jan Idema, APPM: Slimme netten en elektrisch vervoer, de flexibele aansluiting
  •  Evert Raaijen, Alfen/MisterGreen Products: Power by the Sun: snellaadstations aan de A2  op zonne-energie
  • Jacco van der Burg, Cofely Nederland N.V.  : Smart Grid V2X Energy & Mobility: EV accu’s  balanceren  het net
  • Martijn Huibers, DNVGL: Project Nemo: impact van EV en andere modern loads & generators op het net

Het complete activiteitenprogramma is te vinden op Energievakbeurs.nl.

Vakbeurs Energie
Vakbeurs Energie is hét live B2B-platform gericht op duurzame energieopwekking en energiebesparing. Binnen Vakbeurs Energie zijn twee specifieke platforms ingericht: Energie & Gebouw en Energie & Industrie. Beide platforms hebben een eigen inhoudelijk programma en aparte presentaties op de beursvloer. Op het gebied van duurzame mobiliteit kunnen bezoekers terecht op de aangrenzende vakbeurs Ecomobiel, het platform voor duurzame mobiliteit en mobiliteitsmanagement.

Praktisch
Vakbeurs Energie vindt plaats op 6, 7 en 8 oktober 2015 in de Brabanthallen in Den Bosch. Vakbeurs Ecomobiel vindt plaats op 6 en 7 oktober. Voor beide beurzen geldt: dagelijks van 10.00-17.00 uur. Ecomobiel en Vakbeurs Energie zijn uitsluitend toegankelijk voor professionals. Toegang is gratis bij voorregistratie t/m 5 oktober 2015. Registratie en toegang tijdens de beursdagen kost € 35,- excl. BTW. Voorregistratie + meer informatie: Energievakbeurs.nl.