Ford Smart Mobility heeft tijdens het ITS Congres in Eindhoven samen met leden van de European Data Task Force (DTF) – partners uit de politiek, autofabrikanten en dienstverleners – een proef van een jaar aangekondigd met als doel de verkeersveiligheid te verhogen. Door verkeersdata tussen voertuigen te delen, kunnen potentieel onveilige situaties in kaart worden gebracht en potentiele ongevallen worden voorkomen.

Dankzij de nieuwste technologieën zijn voertuigen in staat om gevaarlijke situatie te herkennen en slechte wegdekconditie te detecteren, en hierover bestuurders te informeren. Echter kunnen ook andere weggebruikers en wegbeheerders profiteren van deze informatie.

Tijdens de DTF-proef worden waarschuwingen – die door voertuigen en andere infrastructuur worden waargenomen – met anderen gedeeld via een gedecentraliseerd datasysteem.

Data for Road Safety 4De essentie van DTF is door samenwerking de verkeersveiligheid voor alle weggebruikers te verhogen. DTF is opgericht in 2017 en implementeert sindsdien de bestaande Europese regels en wetgeving voor de toegang tot veiligheidsgegevens. Door prioriteit te geven aan de toegang tot veilheidsgegevens en samenwerking tussen verschillende autofabrikanten en landen mogelijk te maken, wil DTF de verkeersveiligheid voor alle weggebruikers verbeteren.

De intentieverklaring is ondertekend door alle deelnemende leden en is het fundament voor de proef en het partnerschap. Het is gebaseerd op het principe van wederkerigheid waarbij veiligheidsdata wordt verstrekt in ruil voor veiligheidsservices. De demonstratie in Eindhoven markeerde de start van de proef die in heel Europa zal plaatsvinden in 2019. De ambitie van DTF is meer stakeholders aan te moedigen om partner te worden om het effect op verkeersveiligheid in Europa te maximaliseren.