In de discussie over de effecten van het gemotoriseerd verkeer op de luchtkwaliteit en het klimaat, worden de begrippen schoon en zuinig vaak door elkaar gehaald. Volgens RAI Vereniging leidt dit tot onjuiste beeldvorming, terwijl kennis over beide begrippen van groot belang is bij het bepalen van de juiste maatregelen voor het milieubeleid enerzijds en klimaatbeleid anderzijds.

De discussie over schone of vervuilende voertuigen heeft betrekking op de luchtkwaliteit. Dit is van directe invloed op de gezondheid van de mens. In de discussie over het klimaat, speelt juist de voor de mens onschadelijke stof CO2 een primaire rol.  

Om meer en beter inzicht te geven in het verschil tussen schoon en zuinig en de effecten op de luchtkwaliteit en het klimaat, heeft RAI Vereniging een videoanimatie gemaakt.

CO2, Nox of PM? 4