De strijd tegen klimaatverandering is een wereldwijde topic en ook de auto-industrie levert een belangrijke bijdrage aan het terugdringen van vervuiling en emissies. Sinds 2010 heeft SEAT bijvoorbeeld de milieu-impact van zijn fabriek in Martorell met 34 procent gereduceerd. Vandaag, Wereld Milieudag, is een uitgelezen moment om stil te staan bij een aantal impactvolle initiatieven van SEAT om het milieu nu én in de toekomst nog verder te sparen.

Aarde: zelfreinigende trottoirs
De trottoirs bij het SEAT Technical Centre reinigen zichzelf en beperken vervuiling. Het innovatieve fotokatalytische asfalt bestaat uit cementdelen die zijn behandeld met titaniumdioxide. Wanneer titaniumdioxide in aanraking komt met vervuilende stoffen, licht en zuurstof, ontstaat er een reactie, waarbij de vervuilende stoffen worden omgezet in nitraten die oplossen met water. Daarmee ontsmetten en reinigen deze trottoirs zichzelf, en hebben ze een bacteriedodend effect. SEAT beschikt momenteel over 4.000 vierkante meter aan fotokatalytische trottoirs, die daar luchtvervuiling met 40 procent beperken. SEAT onderzoekt momenteel de mogelijkheid om nog eens 26.000 vierkante meter van dit type trottoir aan te leggen.

Aarde, lucht, water en vuur: de elementen van een duurzame fabriek 13

Lucht: duurzame schoorstenen
Een jaarlijkse besparing van 11,7 GWh in aardgasverbruik, vergelijkbaar met de behoefte van zo’n 2.400 Spaanse huishoudens op jaarbasis… Dat heeft SEAT gerealiseerd dankzij een nieuwe installatie die de energie terugwint die wordt uitgestoten door de carrosserie-droogovens in één van de fabriekshallen. De hete lucht die door de schoorstenen opstijgt, verwarmt water dat later weer wordt gebruikt bij het spuitproces van carrosseriedelen. Dankzij dit initiatief wordt de uitstoot van CO2 in de atmosfeer jaarlijks met 2.400 ton beperkt, vergelijkbaar met 2.200 vluchten van Madrid naar New York.

Aarde, lucht, water en vuur: de elementen van een duurzame fabriek 14

Water: nabehandeling en hergebruik
De processen in de spuitcabine van de SEAT-fabriek in Barcelona vergen het grootste watergebruik, meer dan de helft van het totaal in de fabriek. Reden voor SEAT om met name daar belangrijke besparingen te realiseren. Bij het spuiten van auto’s gaat telkens een klein deel van de lak verloren. Bij SEAT wordt die lak opgevangen en behandeld met chemicaliën om de lak te scheiden van het water. Het gereinigde water wordt vervolgens via een gesloten circuit teruggevoerd in het spuitproces en opnieuw gebruikt.

Nog zo’n proces waarbij veel water wordt gebruikt, is de regentest, waarbij de waterdichtheid van auto’s wordt getest door ze gedurende zes minuten met ruim 150 liter water per vierkante meter te besproeien. Dit proces maakt eveneens gebruik van een gesloten circuit, waarbij het water na gebruik wordt opgevangen, behandeld en wordt teruggevoerd om opnieuw gebruikt te worden.

Aarde, lucht, water en vuur: de elementen van een duurzame fabriek 15Vuur: de zon als bron van energie
SEAT maakt optimaal gebruik van de kracht van de zon met SEAT al Sol, de grootste zonnecentrale in de Europese auto-industrie. Deze installatie bestaat uit 53.000 zonnepanelen op de daken van de fabriekshallen en de overdekte opslag. De totale oppervlakte aan zonnepanelen beslaat 276.000 m2, het equivalent van veertig voetbalvelden en goed voor 17 miljoen kWh aan emissievrije energie per jaar. Daarmee voorkomt SEAT jaarlijks de uitstoot van 4.250 ton CO2, vergelijkbaar met de hoeveelheid CO2 die door zo’n 700.000 bomen wordt geabsorbeerd.

Aarde, lucht, water en vuur: de elementen van een duurzame fabriek 16

SEAT heeft verder binnen en buiten de productiehallen de conventionele gloeilampen vervangen door efficiënte ledlampen. Deze actie zorgt op jaarbasis voor een energiebesparing die vergelijkbaar is met het energieverbruik van 1.000 huishoudens.

In cijfers…

  • Besparing milieu-impact tussen 2010-2018: 34%
  • In energie: 22%
  • In water: 31%
  • In CO2: 63%
  • In afval: 34%
  • In oplosmiddelen: 22%