Al sinds de invoering van de extra snelheidslimiet van 130 km/h is er veel onduidelijkheid bij de weggebruikers over de geldende maximumsnelheid. De ANWB vroeg daarom om betere informatie hierover aan de weggebruikers. Door nu elke kilometer op een hectometerbordje de maximumsnelheid te vermelden, wordt aan deze wens tegemoet gekomen.

Verwarring
Al anderhalf jaar pleit de ANWB voor betere informatie over de maximumsnelheid. Uit het ANWB-meldpunt bij de invoering van de nieuwe maximumsnelheid bleek dat veel mensen door de vele snelheidswisselingen in verwarring zijn gekomen. Ondertussen heeft de minister al aangegeven te streven naar langere trajecten met dezelfde maximumsnelheid en zijn er kantelborden geplaatst indien er door de spitsstrook een andere maximumsnelheid geldt.

Snelheidswisselingen
Wel blijft de ANWB erop aandringen om versneld werk te maken van langere trajecten met een zelfde maximumsnelheid om zodoende de vele snelheidswisselingen te voorkomen. Daarnaast is het nodig dat ook in de navigatiesystemen de maximumsnelheid kloppend is. De ANWB zal goed in de gaten houden of de genomen maatregelen ook het gewenste effect hebben.