Minister Schultz wil per 1 januari 14 nieuwe verkeersborden invoeren. Het gaat onder meer om borden die aangeven waar busbanen liggen en borden voor passeerstroken voor landbouwvoertuigen.

De nieuwe borden moeten “de wildgroei aan borden” tegengaan. Ze moeten in de plaats komen van zelfbedachte borden die wegbeheerders neerzetten in situaties waarin standaardborden niet voldoen.

Reactie ANWB
Het tegengaan van wildgroei aan verkeersborden en eenduidigheid creëren is een goede zaak. Maar als ANWB hadden we verwacht betrokken te worden bij de besluitvorming en zijn dus verrast door deze aankondiging van de minister.

nieuwe-verkeersborden-vergroting